Actueel

75e Apeldoornse Studie verschenen

24 juni 2019

75e Apeldoornse Studie verschenen

Op 20 juni jl. aanvaardde prof. dr. M.A. van Willigen zijn ambt als bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk. De inaugurele rede die hij uitsprak is verschenen als deel 75 in de serie Apeldoornse Studies: Niemand heeft ooit God gezien. De vroegchristelijke exegese van Johannes 1:18

Het thema van deze studie is: 'Niemand heeft ooit God gezien', ontleend aan Johannes 1:18. Dit is zowel een uitdagende tekst als een prikkelende stelling. Hoe moet je zo'n tekst nu uitleggen? Volgens atheïsten is deze uitspraak waar, gnostici hebben aan de andere kant de christenen ooit verweten dat ze dit durfden te zeggen. Een gelovige in de huidige tijd vraagt zich met reden af wat er met de tekst bedoeld wordt, gezien de vele Godontmoetingen in het Oude en Nieuwe testament. Daar is God toch wel gezien? Of niet?

De schrijver helpt de lezer verder. Door middel van een zorgvuldige analyse laat hij zien hoe Augustinus en Johannes Chrysostomus (345-407) deze tekst hebben uitgelegd.

Voor 9,95 euro is het boek te bestellen in de de webshop.