Actueel

Aanmelden voor de admissie-examens

8 februari 2024

Aanmelden voor de admissie-examens

Op D.V. 12, 13, 14 en 17 juni 2024 is er aan de Theologische Universi­teit Apeldoorn de gelegenheid om admissie-examen te doen. Dit examen heeft als doel toelating tot het deel van de studie dat leidt tot het predikantschap in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zij die zich aanmelden, dienen in het bezit te zijn van minimaal een vwo-diploma of een propedeuse HBO of een daarmee gelijkgesteld getuig­schrift. De kandidaat dient bovendien min­stens één jaar lid te zijn van een Christelijke Gereformeerde Kerk.

Het admissie-examen wordt door het curatorium afgenomen dat daarbij geadviseerd wordt door het college van hoogleraren. Het omvat:

  • een persoonlijk onderzoek naar de verhouding tot de HEERE, het ervaren roepingsbesef en de beweegredenen om predikant te willen worden;
  • een onderzoek naar de kennis van de Bijbel en van de gereformeerde geloofsleer, vooral van de Heidelbergse Catechismus.

In de aanmel­dingsbrief dient het volgende aan de orde te komen:

  • de motivatie om predikant te willen worden én het ontstaan ervan, een korte levensbeschrijving met de nadruk op de groei van dit roepingsbesef en voor de plaats van de Bijbel en de leiding van de HEERE daarbij (maximaal 2 A4);
  • een curriculum vitae met een recente foto;
  • twee referentieadressen (incl. e-mailadres) met vermelding van de relatie van hen tot de kandidaat. Omdat de eigen predi­kant (of de consulent) en de kerkenraad een eigen attest zullen toesturen (zie onder), kunnen zij niet als referent optreden. Ook medestudenten aan de TUA en eigen familieleden mogen geen referent zijn. Bij een herhaalde aanmelding dienen nieuwe referentieadressen te worden opgegeven.

Aan de kerkenraad zal een getuigschrift gevraagd worden over o.a. het geloofsleven en de persoonlijkheid van de kandidaat. Na aanmelding door de kandidaat zal de secretaris daarvoor contact opnemen met de kerkenraad.

De schriftelijke aanmelding voor het admissie-examen dient uiterlijk zaterdag 20 april a.s. bij de secretaris van het curatorium te worden ingediend.

Bij toelating gaat de student een admissiaal traject volgen, waarbij op geregelde momenten de resultaten van studie worden geëvalueerd en met elkaar wordt doorgesproken over het ervaren roepingsbesef.

Namens het curatorium,

Drs. A.D. Fokkema, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris
Schiedamseweg 137
3134 BG Vlaardingen
Tel. 010-234 42 88
E-mail: cjdroger@solcon.nl