Actueel

Drs. A.A.F. van de Weg aangesteld als promovendus

24 april 2023

Drs. A.A.F. van de Weg aangesteld als promovendus

Drs. A.A.F. van de Weg is door zijn kerkenraad (HHK Apeldoorn) vrijgesteld met het oog op een promotieonderzoek op het terrein van de homiletiek. Per 1 april is hij in dat kader voor een dag in de week als promovendus aan de TUA verbonden, voor een periode van twee jaar. Hij onderzoekt, met het oog op het preekvoorbereidingsproces, 'het homiletisch potentieel van een geestelijk-sensitieve lezing van de Schrift voor de klassiek-gereformeerde homiletiek'.