Actueel

Uitslag admissie- en proponentsexamens

18 juni 2024

Uitslag admissie- en proponentsexamens

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt met grote dankbaarheid aan de kerken bekend dat tijdens de op 12,13 en 17 juni gehouden admissie-examens drie broeders tot de studie voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn toegelaten. Het betreft:

  • br. J.P. (Jan-Pieter) van Rossum uit Werkendam. Hij is 38 jaar, gehuwd, eigenaar van een grondwerkbedrijf en lid van de Chr. Geref. Kerk te Werkendam.
  • br. A.L. (Leonard) de Ruijter uit Sliedrecht. Hij is 31 jaar, gehuwd, softwareontwikkelaar en lid van de Chr. Geref. Kerk Beth-El te Sliedrecht.
  • br. A.C. (Arnoud) Koopman uit Sliedrecht. Hij is 38 jaar, gehuwd, godsdienstdocent en mentor aan een middelbare school, lid van de Chr. Geref. Kerk Eben-Haëzer te Sliedrecht en student aan de TUA.

Het curatorium verleende preekconsent aan:

De HEERE zegene deze broeders in de komende tijd in rijke mate!

Namens het curatorium,

ds. A.D. Fokkema, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris