Actueel

Benoemingen Generale Synode

13 september 2023

Benoemingen

In haar vergadering van 13 september 2023 heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland een aantal benoemingen gedaan ter vervulling van vacatures aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dit betreft de benoeming van:

  1. prof. dr. H. van den Belt tot hoogleraar Systematische Theologie (0,5 fte) per 1 november 2023;
  2. prof. dr. A.A. Clement tot hoogleraar Theologie en Muziek (0.5 fte)  per 1 november 2023;
  3. dr. A. Versluis tot hoogleraar Oude Testament per 1 maart 2024;
  4. dr. J. van den Os tot universitair hoofddocent Nieuwe Testament per 1 maart 2024;
  5. dr. C.C. den Hertog tot universitair hoofddocent Publieke Theologie/Ethiek per 1 maart 2024;
  6. dr. J. van ’t Spijker tot universitair hoofddocent Missiologie per 1 maart 2024.

De benoeming van de doctores Versluis, Van den Os, Den Hertog en Van ’t Spijker vond plaats onder  voorwaarde van het tot tevredenheid van het college van bestuur afronden van een tenure track.

De rector van de TUA geeft aan dankbaar te zijn voor deze benoemingen. ‘Zo kan het werk goede voortgang vinden, want we verzetten met relatief weinig mensen veel werk.’ De vreugde geldt alle benoemingen (‘we zijn met al deze broeders geweldig bevoorrecht’), maar hij licht er enkele uit. ‘Het vakgebied van Theologie en Muziek waarop dr. Clement benoemd is, geeft een eigen dimensie aan wat de TUA te bieden heeft. Met het feit dat  dr. Den Hertog het vakgebied van Publieke theologie (Theologie en samenleving) vorm gaat geven, zijn we als CvB ook dankbaar. De benoeming van dr. Van den Belt vind ik vooral mooi vanwege de verbondenheid die hierin tot uitdrukking komt met de Gereformeerde Bond, naast wie hij als persoon is en zijn kwaliteiten als gereformeerd theoloog. Om het ronduit te zeggen: ik zou het een zegen vinden wanneer er in de loop van de jaren alsnog een soort Gereformeerde Theologische Universiteit zou ontstaan, maar nu op een organische manier van onderaf.’

Algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond noemt de gedeeltelijke overgang van dr. Van den Belt naar de TUA ‘een illustratie van zijn flexibele opstelling in een voor de academische theologie kwetsbare tijd, die in goed overleg met betrokkenen genomen is. In het meedenken daarmee deelden we zijn persoonlijke belang, ons kerkelijke belang en voor de beoefening van de academische theologie een strategisch belang. In dit kader is zijn overstap naar Apeldoorn verantwoord en verdedigbaar. Dat hij naast zijn hoogleraarschap aan de VU nu ook in Apeldoorn is benoemd, zorgt voor een waardevolle verbreding van zijn werkveld. Het laat zien hoe hervormd-gereformeerden en christelijke gereformeerden over en weer voor elkaar van betekenis kunnen zijn.
In elke vergadering van ons bestuur doen we voorbede voor hen die doceren aan de universiteiten, waar jonge mensen opgeleid worden tot dienst in Gods Koninkrijk. Dat zullen we continueren, gedragen door de overtuiging dat ook in 2023 de vreze des Heeren het beginsel van wijsheid is.’