Actueel

Beroepbaarstelling

31 augustus 2020

Beroepbaarstelling

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van maandag 31 augustus be­roepbaar werd gesteld:

br. D.J. (Daan) van Vliet

De HEERE stelle hem in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hem daartoe met zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,
ds. H. Polinder, voorzitter
ds. G. van Roekel, secretaris