Actueel

Beroepbaarstelling

20 mei 2021

Beroepbaarstelling

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 19 mei 2021 be­roepbaar werd gesteld:

br. J.A. (Jasper) de Kok

De HEERE stelle hem in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hem daartoe met Zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,

ds. H. Polinder, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris