Actueel

Bestuursverslag 2020 beschikbaar

17 juni 2021

Bestuursverslag 2020 beschikbaar

Het bestuursverslag over 2020 staat nu online.

In dit verslag wordt teruggeblikt op het jaar 2020, een jaar dat onbedoeld in het teken stond van de coronacrisis. Dit betekent echter niet dat we stil hebben gezeten. Zo is de nieuw ontworpen, eenjarige master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' geaccrediteerd en kon in het kader van de Kwaliteitsafspraken per 1 september een docent methodologie worden aangesteld die als opdracht heeft om de onderwijsactiviteiten op dit aspect te stroomlijnen en verder te ontwikkelen. Met het Hersteld Hervormd Seminarie is in 2020 een overeenkomst gesloten voor samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek naar de theologie en geschiedenis van het puritanisme en piëtisme. Beide instellingen richtten daartoe het Research Center Puritanism and Piety op. En zo is er nog veel meer te noemen. Men leze daartoe het Bestuursverslag.

Naast een terugblik op deze en andere ontwikkelingen staan er volop weetjes, feiten en cijfers in over de TUA. Bijvoorbeeld:

  • Er waren in 2020 77 voltijdstudenten ingeschreven en daarnaast studeerden er 59 studenten als contractant of tweede inschrijver. Verder werd begeleiding gegeven aan 62 promovendi, van wie 23 uit het buitenland.
  • Het percentage vrouwelijke studenten liet de afgelopen jaren een lichte stijging zien naar 23%.
  • In de TUA-bibliotheek staan ruim 57.000 titels.
  • Opnieuw kwalificeerde de Keuzegids onze bachelor en master als ‘topopleiding’.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het Bestuursverslag 2020 te gaan.