Actueel

Blog: Ambassadeursdag

7 mei 2018

Ambassadeursdag TUA

Op 7 april werd op de TUA de jaarlijkse ambassadeurs dag gehouden. Op deze dag worden de ambassadeurs van de TUA uit de verschillende gemeenten bijgepraat over de ontwikkelingen omtrent de universiteit.

De dag werd geopend door de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis. Het eerste punt op de agenda was het GTU-besluit. Prof. Selderhuis legde uit welke verschillende samenwerkingsmodellen er waren om tot een Gereformeerde Theologische Universiteit te komen en waarom de synode van de CGK uiteindelijk het GTU-proces heeft stopgezet. Ook lichtte hij toe welke reacties hij ontvangen heeft vanuit de verschillende kerken.

Er kwamen vanuit de zaal veel vragen over de verschillende samenwerkingsmodellen, de mening van de hoogleraren en de samenwerking met de TUK en andere universiteiten. In de reacties kwam ook naar voren dat er binnen de gemeentes heel verschillend wordt gedacht over (de synodebeslissing t.a.v.) een GTU.

Professor Selderhuis benadrukte dat de band tussen de universiteit en de Christelijke Gereformeerde Kerken een belangrijk punt is geweest voor de synode om een GTU niet door te laten gaan. De synode had moeite met de betrokkenheid van de kerken in een verenigingsmodel voor een nieuwe universiteit. Verder benadrukte hij dat het belangrijk is om te blijven samenwerken met de andere kerken en universiteiten.

Het volgende punt was het nieuwe instellingsplan voor de TUA. Het is namelijk ook na het GTU-besluit belangrijk om na te blijven denken over de vormgeving en inhoud van de opleiding op de TUA. Ir. W.J.A. Hanekamp, voorzitter van het college van bestuur, legde uit wat de plannen zijn voor verdere uitbreiding van onze universiteit.
Er wordt over nagedacht om een eenjarige master te ontwikkelen naast de driejarige (predikants)master die de TUA al aanbiedt en over een zogenaamde graduate school, een gericht cursusaanbod voor hen die willen promoveren..
Met de komst van het Puritan Research Center moet de bibliotheek worden uitgebreid en ook is er meer werkruimte nodig voor studenten en docenten.

Het was een verhelderende en goede dag, omdat zo de band tussen de kerken en de universiteit werd aangehaald en onderhouden.

7 mei 2018
Bernd Mussche, bachelorstudent en tevens TUA-ambassadeur in de CGK te Genemuiden