Actueel

Blog: ‘De rechtvaardige samenleving’

22 mei 2018

‘De rechtvaardige samenleving’

Onder deze titel gaf bisschop Gerard de Korte een lezing over ‘een katholiek sociale visie’ voor het studentencorps PFSAR op 19 april. Niet alleen leden van PFSAR, maar ook andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig, onder andere een verslaggever van het Reformatorisch Dagblad. U kunt het artikel met een bondige samenvatting van de lezing hier lezen.

Met dit blog wil ik een persoonlijke impressie van de avond geven. Als lid van de studiecommissie heb ik mede deze lector uitgenodigd als onderdeel van een reeks lezingen rond het thema ‘de mens van de 21e eeuw’. Deze avond was de afsluiting van een zoektocht naar deze moderne mens in al zijn veelzijdigheid. Eerder dit jaar maakten we al kennis met de (anti-post)moderne visie van een atheïstisch veganist en met de creatieve blik op de hedendaagse mens van een hippe kerkplanter. En dan nu een roomse bisschop.

Een gevarieerd gezelschap was het wel, de lectores van dit jaar. En dat was precies de bedoeling. Eens verder kijken dan je eigen bubbel, kennismaken met nieuwe perspectieven op de werkelijkheid. Want waar we in de toekomst ook onze studie theologie in praktijk zullen brengen, altijd zullen we mensen van vandaag tegenkomen die op allerlei vlakken anders zijn dan wijzelf. Of juist verrassend dichtbij staan.

Dat ‘dichtbij staan’ kwam ook telkens in de lezing van bisschop De Korte terug. Allereerst vanwege de inhoud van de lezing: een visie op hoe een samenleving rechtvaardig is, volgens het rooms-katholieke denken. Ik vermoed dat menig protestants politicus instemmend zou knikken bij het horen van alle (Bijbelse) noties die de bisschop aandroeg. Afgezien van een nuanceverschil in de mensvisie - gereformeerden zitten in het somberste deel van het veelkleurige roomse spectrum - zijn er vooral overeenkomsten in de visie op een rechtvaardige samenleving. Dichtbij kwam de bisschop ook door zelf nadrukkelijk open te staan voor samenwerking waar mogelijk. Met alle christenen, maar ook met alle mensen van goede wil. Politiek en overal in de samenleving.

22 mei 2018
Hilde Bom, masterstudent