Actueel

Blog: Een nieuwe leerstoel: Bijbeluitleg Vroege Kerk

17 juni 2019

Een nieuwe leerstoel: Bijbeluitleg Vroege Kerk

Mij is gevraagd om iets te vertellen over de nieuwe leerstoel ‘Bijbeluitleg Vroege Kerk’ die ik mag bezetten aan de TUA. Ik zal dit graag doen. Deze leerstoel biedt namelijk een scala aan mogelijkheden als het gaat om de bestudering van de vroegchristelijke exegese. De Bijbeluitleg van de Vroege Kerk staat ook zeker niet los van de huidige theologiebeoefening. Zo hebben de huidige christelijke symbolen oude papieren. Denk bijvoorbeeld heel concreet aan het IXTHYS-symbool, de bekende vis die we ook op auto’s zien. Waar komt dit symbool vandaan? De hier gestelde vraag is heel goed te beantwoorden vanuit de Bijbeluitleg en de context van de Vroege Kerk. De leerstoel biedt ook mogelijkheden aan promovendi om zich wetenschappelijk te richten op de Vroegchristelijke Bijbeluitleg. We willen komend jaar bovendien colleges geven over de exegese van de Romeinenbrief door Augustinus.

Wat de Bijbeluitleg van de Vroege Kerk heel waardevol maakt, is dat belangrijke uitleggers uit het verleden, de Latijnse kerkvaders en de in het Grieks schrijvende ‘Cappadociërs’, baanbrekend werk hebben verricht op het gebied van de uitleg van de Bijbel. Eigenlijk kunnen we niet om dit soort uitleggers heen. Ze hebben ons vandaag, net als in de Reformatie, toen op hen werd teruggegrepen, nog altijd buitengewoon veel te zeggen.

Ik zie uit naar de inauguratie D.V. 20 juni, ben hard met de voorbereidingen bezig, en tegelijk probeer ik er ook zo rustig mogelijk onder te blijven. Natuurlijk maak ik me op een gezonde manier druk om de concrete voordracht. De voor te dragen tekst is nu nog te lang. Met een goed fileermes ga ik die nog inkorten. Voor aanstaande theologen wil ik namelijk een helder verhaal houden. En niet alleen voor hen. Iedereen moet zich bewust worden van de geestelijke rijkdom van de Vroege Kerk. Mijn opdracht.

Prof. dr. M.A. van Willigen, bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk

Donderdag 20 juni om 15.00 uur vindt D.V. de inauguratie van prof. Van Willigen plaats in de Barnabaskerk te Apeldoorn. Belangstellenden zijn van harte welkom!