Actueel

Blog 'Geboren: Vereniging voor Theologie'

18 juni 2018

Geboren: Vereniging voor Theologie

Op 12 juni werd de Vereniging voor Theologie (VVTh) officieel gelanceerd. De eerste plannen voor deze vereniging dateren van ruim een jaar geleden, toen enkele mensen vaststelden dat er wel veel Nederlandse theologische clubjes zijn (bijvoorbeeld rond theologen uit het verleden), maar dat er veel schotten zijn: tussen protestant en katholiek, tussen Vlaanderen en Nederland, tussen protestanten onderling… Zou er niet iets mogelijk zijn als de Britse Society for the Study of Theology?

Inmiddels is er dus een heuse vereniging. We mikken op iedereen die op academisch niveau met theologie bezig is, als predikant, aan de academie, of anderszins in de samenleving. Nadrukkelijk zijn we geen Nederlandse (maar wel een Nederlandstalige) vereniging: Vlaanderen en Nederland doen beide mee (vandaar ook de website vvth.org en niet vvth.nl of .be).

Voor de lanceringsbijeenkomst (“launch”) kwamen we bijeen rond de “man met het peerd”, het standbeeld van Willibrord op het Janskerkhof in Utrecht, voor wie de hervormde hoogleraar A.A. van Ruler altijd zijn hoed afnam als hij er langs fietste, met de gedachte: “het is goed dat u bent gekomen.” Met Willibrord zijn we terug bij de roots van christelijke theologie in Nederland. Dat is ook nodig, omdat ons veel uit handen is geslagen, we kleine kracht hebben en op de fundamenten van het verstaan worden teruggeworpen.

We zijn blij verrast met de enthousiaste ontvangst van de VVTh. Nog voor de officiële bijeenkomst tikten we de 130 leden aan. Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Trouw, Groot Nieuws Radio, EO radio, en andere media wisten ons te vinden. Kennelijk wordt de behoefte aan deze vereniging voor theologie breed herkend.

Nu komt het er op aan, de leden wat te bieden. Het eerste grote evenement is een driedaags congres (15-17 januari) in Utrecht. Er staan maar vier plenaire lezingen gepland, en voor de rest is het aan de leden om ideeën aan te dragen voor short papers, tekstlezingen en rondetafelgesprekken. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Inmiddels hebben we onder de leden predikanten, kerkelijk werkers, media-mensen, academici, remonstranten, katholieken, hersteld-hervormden, vrijzinnigen, en nog heel wat categorieën meer. Dus dat belooft wat.

18 juni 2018,
Prof. dr. A. Huijgen, secretaris van de Vereniging voor Theologie