Actueel

Blog 'Is een predikant een werknemer?'

6 november 2018

Is een predikant een werknemer?

Theologie is boeiend, veelzijdig en actueel. Dat bleek ook weer tijdens het symposium ‘Kerk en Arbeidsrecht’ dat op 12 oktober op de TUA gehouden werd.

Ik bezocht dit symposium samen met een aantal andere studenten die momenteel het vak kerkrecht volgen. Tijdens de colleges werd me al duidelijk dat kerk en het (burgerlijk) recht meer met elkaar te maken hebben dan ik in eerste instantie dacht.

In het verleden heeft de burgerlijke rechter zich meerdere keren over een kerkelijke kwestie uitgesproken. Zo oordeelde het Hof Arnhem/Leeuwarden in januari dat het predikantschap van een Nederlands Gereformeerde predikant als een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd moest worden. In 2005 oordeelde de kantonrechter van Lelystad echter dat er tussen de CGK Zeewolde en haar predikant geen sprake is van een arbeidsrelatie. Momenteel ligt de vraag naar de arbeidsrelatie bij de Hoge Raad en is het wachten op de uitspraak.

Is een predikant nu een werknemer­? Dat is dus de vraag waar het bij het symposium om draaide. Er werden diverse lezingen gehouden, van zowel theologen, rechtsgeleerden als advocaten. Ik vond het boeiend om te merken hoe verschillend de insteek van de sprekers was. Zo benadrukten de theologen vooral de geestelijke instelling van het ambt van predikant en hadden in hun bijdragen vooral aandacht voor de lijn met het verleden. De rechtsgeleerden hadden juist een meer frisse, zakelijke benadering van het vraagstuk. Zij lieten ons theologen kennismaken met artikel 7:610 BW en de jurisprudentie daaromtrent. Zelfs de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2017 inzake een Hongaars predikant kwam daarin voorbij.

Tijdens het symposium is er geen eenduidig antwoord gekomen op de vraag of een predikant nu een werknemer is. Het was mooi om in de ontmoeting tussen mensen van het evangelie en de mensen van de wet te zoeken naar een verantwoorde weg, in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad. Het heeft mij in ieder geval aan het denken gezet en me doen beseffen dat kerkrecht een zeer belangrijk vak is.

Meeuwis Veldhoen, masterstudent