Actueel

Blog ‘Israël en de kerk: visie en perspectief’

9 april 2018

Studiedag ‘Israël en de kerk: visie en perspectief’

Gelokt door de lezing van dr. Mark Kinzer, over wiens werk ik mij voor mijn afstudeerscriptie had gebogen, had ik mij aangemeld voor de studiedag die op 21 maart aan de TUA werd gehouden. Achteraf gezien ben ik daar blij mee. Het gezelschap dat ik op de studiedag aantrof was overigens opvallend divers: niet alleen wat geslacht, leeftijd en kerkelijke achtergrond betreft, maar ook was het een mooie mix van theologen en niet-theologen.

De studiedag begon met een boeiende bijdrage van dr. Bart Wallet, die op enthousiaste wijze inging op de houding van de kleine gereformeerde kerken in Nederland ten aanzien van Israël vanaf de Tweede Wereldoorlog tot vandaag. Hij liet onder meer zien dat die houding alles te maken had met de geschiedenis en structuur van het betreffende kerkverband.  Ook wees Wallet erop dat het gesprek over Israël bínnen de kerkverbanden wel gevoerd was, maar tússen de kerkverbanden nauwelijks op gang is gekomen.
Met dr. Jacco Overeem maakten we vervolgens een gang door het Nieuwe Testament, waarbij hij poneerde dat het onderscheid tussen Joden en heidenen in het Nieuwe Testament niet wordt opgeheven.
Uit de bijdrage van Hans Burger over de betekenis van het levende Israël voor de theologische uitdagingen van de kerk vandaag neem ik vooral mee dat het belangrijk is om te blijven bidden om de bekering van Israël. Ook omdat verschillende aanwezigen aangaven juist in Nederlands Gereformeerde kerken het gebed voor Israël te missen, heb ik mij voorgenomen om dat gebed ook op de kansel vaker uit te spreken.
De laatste lezing gaf dr. Mark Kinzer. Naast dat ik het leuk vond om een beeld te krijgen bij deze theoloog, was zijn verhaal over de geografische structuur van Handelingen ook interessant. Ik had er bijvoorbeeld nog nooit bij stilgestaan dat het feit dat de boodschap uitgaat naar Judea, Samaria en de einden der aarden juist opgevat zou kunnen worden als een ‘Jerusalem-centred’-perspectief.
Ter afwisseling van de lezingen kwam er ook een aantal mensen aan het woord met praktijkverhalen over de verbinding tussen het levende Israël en de ‘gewone gemeente’. Leuk voor de afwisseling inderdaad, maar ik miste wel de link met wat er in de lezingen gesteld was.

Al met al een mooie studiedag, die mij vooral meer vragen dan antwoorden opleverde. Ik hoop dan ook op een verdere voortzetting van het interkerkelijk gesprek over de kijk op Israël, dat met deze studiedag gelukkig eindelijk op gang lijkt te zijn gekomen.

9 april 2018
Janneke Dekker-de Groot MA
Oud-student TUA, Predikant in Opleiding in de NGK Apeldoorn

Foto: RD, Henk Visscher