Actueel

Blog: Joodse wijsheid

23 april 2018

Joodse wijsheid

Wie het christendom wil begrijpen, kan niet om het jodendom heen. Het is goed om daar kennis over op te doen, omdat we dan beter de wereld van de Bijbel kunnen begrijpen. Wist u bijvoorbeeld dat in de brieven van Paulus veel rabbijnse denkwijzen verwerkt zijn? Nu, om ons te bezinnen op de relatie kerk-Israël en om een inkijk te krijgen in hoe de Joden nu hun geloof vormgeven, mochten we een gastcollege krijgen van rabbijn Boosman, die sinds kort in Israël woont en helemaal daarvandaan naar ons toe is gekomen.

Hij heeft gesproken over het joodse geloof aan de hand van vragen die wij hem hadden voorgelegd.
Hij vertelde over de drang om Gods wil zo goed mogelijk, tot in de details, te willen uitvoeren. We hielden hem iets voor wat een andere rabbijn ooit gezegd had: ‘Het leven is als een operatie. Er is iets vóór en er is iets na, maar het gaat hierbij toch vooral om hoe je de operatie zelf doorstaat.’ Dat was wel kenmerkend voor het jodendom. Proberen Gods wil te doen, niet uit wettisisme, maar uit liefde voor de Thora, de Wet van God.

Het kan op ons misschien bevreemdend overkomen, maar we kunnen er ook van leren. In hoeverre zijn wij bezig met studie naar Gods Woord en wil, en hoe proberen wij zo dankbaar mogelijk te leven?

Een heel boeiend college was het, met veel inhoud. Je komt dichter bij de denkwereld waarin de Heere Jezus en de apostelen geleefd hebben, en bij het jodendom van vandaag.

Om af te sluiten leg ik u een oproep voor die de rabbijn aan ons deed: laat van je horen in het publieke debat. De joodse, maar ook onze christelijke godsdienst, worden in het dagelijks leven vaak aangevochten, denk alleen maar aan de groeiende twijfel van de samenleving aan het nut van bijzonder onderwijs. Dan is het juist onze taak om niet weg te kruipen. Dat kan zelfs al door, heel klein, gewoon van je te laten horen.

Een boeiend gastcollege van een boeiende man.

23 april 2018
Peter Lok, bachelorstudent