Actueel

Blog: Pastoriemiddag voor admissiale studenten

26 maart 2018

Pastoriemiddag voor admissiale studenten

Op vrijdag 16 maart waren de admissiale studenten bijeen op een zogenoemde pastoriemiddag. Sinds 1894 leidt de theologische school van de Christelijke Gereformeerde Kerken predikanten op. De studenten bereiden zich voor op een leven in de pastorie. Om nu al een beetje in aanraking te komen met de praktische kant van het leven in een pastorie, worden er pastoriemiddagen georganiseerd. De groep was te groot om in een ‘echte’ pastorie bij elkaar te komen. Volgens de voorzitter van het curatorium, ds. C. van Atten, komen er steeds minder van die grote oude pastorieën. Daarom kwamen de studenten bijeen in het gebouw van de TUA.

Na de opening door de voorzitter sprak ds. M. Bot uit Maassluis over het predikant zijn in deeltijd. Er komen steeds meer gemeenten die geen voltijdpredikant kunnen beroepen omdat ze daarvoor te klein zijn. Ds. Bot gaf aan hoe hij zijn werkzaamheden in deeltijd doet. Het gevaar van het predikantschap is dat het altijd door kan gaan. Door de predikant werd aangegeven dat je goed je grenzen moet aangeven zonder daar meteen een schuldgevoel over te hebben. Zelfrelativering is daarbij van groot belang.

De tweede spreker was ds. C.H. Legemaate uit de ICF-gemeente van Rotterdam-Charlois. Hij sprak over predikant zijn in een missionaire context. Een missionaire gemeente brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Zo is er in de wijk waar de ICF-gemeente bijeenkomt veel armoede en sociale problematiek. Ook is de samenstelling van de gemeente zeer divers. Het was leerzaam om wat deze zaken betreft een aantal praktische handvaten van deze voorganger te krijgen.

Tenslotte waren er nog twee leden van het deputaatschap financiële zaken. Zij gaven een presentatie over de financiële positie van een predikant. De predikant wordt door de belastingdienst gezien als een zelfstandige, maar niet als een zzp-er. Dit heeft allerlei gevolgen voor de manier waarop een predikant zijn belastingaangifte moet doen.

Het was een leerzame middag waarbij de studenten kennis konden maken met een aantal verschillende aspecten die er aan het ambt van predikant zitten.

Albert Veuger, admissiaal masterstudent