Actueel

Blog 'PFSAR-lezing: Voorzienigheid en God als Schepper '

19 november 2018

PFSAR-lezing: Voorzienigheid en God als Schepper  

Onze studentenvereniging PFSAR heeft elk jaar een thema waarin de verdieping gezocht wordt. Dit jaar denken we na over Gods voorzienigheid. Dat doen we door middel van een vijftal lezingen. Donderdag 11 oktober 2018 werd de eerste lezing gehouden van ons nieuwe PFSAR-seizoen. Onze vereniging ontving dr. W.M. Dekker, die een lezing hield over ‘Voorzienigheid en God als Schepper’.

Een boeiend en prikkelend thema. ‘Voorzienigheid’ klinkt wat afstandelijk, heeft de lector willen overbrengen, maar deze term is juist bedoeld om ons te laten raken door wie de Schepper voor ons wil zijn op elk bewust moment. Dat God ons geschapen heeft en dit nog steeds in stand houdt, is geen afstandelijke constatering, maar iets wat ons leven nu zou moeten bepalen. God is er! Hij bepaalt mijn leven – en wie in de Heere Jezus gelooft, mag dat als goed nieuws ontvangen. Laten we dus niet teveel nadruk leggen op de geschiedenis achter het scheppingsverhaal, luidde het betoog van de lector, maar juist op de relevantie hiervan. Wat betekent het scheppingsverhaal voor ons vandaag de dag?

Hier en daar schuurde de lezing wel met wat wij aan de TUA gewend zijn. De lector had weinig op met de historische feitelijkheid van het Bijbels getuigenis, en zag de Bijbelse verhalen vooral als existentieel. Wat mij betreft ging de aandacht naar wat Gods Schepping vandaag voor ons betekent ten koste van de vraag naar wat de Bijbel ons nog méér laat zien: namelijk hoe God de wereld heeft gemaakt, hoe mensen van Hem zijn afgedwaald, et cetera. In dergelijke zaken leek de lector minder geïnteresseerd.

Maar: terugblikkend op deze lezing moet ik wel zeggen dat het erg prikkelend was. De vraag naar wat het betekent dat God onze Schepper is, zou ons leven van elke dag moeten bepalen! Dat is de kern van het denken over God als Schepper en Voorziener. Dat gaat wel wat verder dan het reproduceren van hoe God de wereld schiep – daarin ben ik het eens met de lector. Maar wat mij betreft kunnen deze twee prima naast elkaar bestaan.

Leanie van Deelen, bachelorstudent, abactis van studentenvereniging PFSAR.