Actueel

Blog: PhD-begeleiding on the spot, TUA op bezoek in gastvrij India en Nepal

2 november 2022

PhD-begeleiding on the spot, TUA op bezoek in gastvrij India en Nepal

Hoogleraar Christelijke pedagogiek prof. dr. A. de Muynck is terug van zijn studiereis naar India en Nepal. Naast het bezoek aan diverse projecten en instituten was hij ook keynote-spreker op een conferentie en had hij gelegenheid om begeleidingsgesprekken te voeren met doctorsgraadstudenten in hun eigen context. Over het laatste gaat deze blog.

Begeleidingsgesprekken met promovendi vinden bij voorkeur plaats op de TUA. Sinds de coronajaren zijn we ook gewend geraakt aan gesprekken via Teams of Zoom. Dat bespaart veel reistijd. Soms is het echter de moeite waard om reistijd te investeren om de PhD-studenten op te zoeken waar ze hun onderzoek doen. Dat bleek me tijdens een reis naar India en Nepal, waar ik vorige week van terugkeerde. Een van onze studenten, mw. Rosy Samuel, doet onderzoek naar de invloed van christelijke waarden in India. Dit gebeurt op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, die zij een aantal jaren geleden met haar man heeft opgezet. We werden er buitengewoon gastvrij ontvangen. Tijdens de rondleiding langs de klaslokalen werd me duidelijk hoe ze hiermee aan het werk is. De leerlingen gaven een demonstratie van wat ze hadden geleerd en we werden geïntroduceerd in het lerarenteam. Indrukwekkend was dat de waarden die ze de kinderen proberen te leren, onderdeel zijn van de hele schoolcultuur. Aan alles was de respectvolle en aandachtige houding te merken, niet alleen naar de leerlingen, maar ook naar de teamgenoten. Naast het leren kennen van de werkcontext vond ik het inzichtgevend om met de culturele tradities kennis te maken. In India zijn dat vooral hindoegebruiken. De heilige koe loopt op de snelweg, de tempels worden actief bezocht en de goden maken integraal onderdeel uit van de belevingswereld. Gesprekken met eerste-generatie-christenen lieten iets zien van het grote verschil tussen het geloof in een persoonlijke God die vrede geeft en een relatief diffuse religiositeit.

In Nepal hadden we soortgelijke ervaringen. Dit land is eveneens gedomineerd door het hindoeïsme, en het christendom is hier nog jong. Drie van onze PhD-studenten werken in Kathmandu in een onderwijsinstelling die vanuit de missie is opgekomen. Door de hoge kwaliteit van het cursusaanbod worden de medewerkers gevraagd om in het hele land trainingen te verzorgen. We werden uitgenodigd te participeren in een team-retraite, waardoor ongedwongen PhD-begeleiding tijdens een wandeling mogelijk was. Wat een gastvrijheid! Door een aantal dagen met de studenten in het Himalayagebied te verblijven, mee te doen in devotions, samen Dal-Bhat te eten en off road met een 4-wheeldrive naar een andere bestemming te gaan, leer je niet alleen iets over de context, maar proef je aan den lijve hoe het is om in dit land te leven. Die ervaringen kleuren ongetwijfeld de gesprekken die ik online met de studenten zal hebben en hopelijk ook weer als zij op de TUA zijn tijdens de graduate week in juni 2023.

Prof. dr. A. de Muynck, hoogleraar christelijke pedagogiek

Om veiligheidsredenen worden de namen van de instituten waar men werkt niet genoemd.

Prof. De Muynck (tweede van links) met promovendi op een dakterras. Op de achtergrond is het Himalayagebergte zichtbaar.

Prof. De Muynck (links) voert een begeleidingsgesprek met TUA-promovenda Rosy.