Actueel

Blog: 'Priesterlijke prediking'

2 mei 2019

Priesterlijke prediking

Het zal zo’n 15 jaar geleden zijn dat ik voor het eerst een boek van prof. W. Kremer in handen kreeg. Toen ik destijds studeerde aan de TUA, gaf onze docent homiletiek, prof. dr. A. Baars, de bundel Priesterlijke Prediking van Kremer op. In alle artikelen in dat boek was een duidelijke lijn te ontdekken: de worsteling om, de noodzaak én de betekenis van priesterlijke prediking. Ik bewaar goede herinneringen aan het lezen van dit boek en heb later in de pastorie nog wel eens een artikel herlezen. De uitgave van het Verzameld Werk van Kremer is een nieuwe stimulans om zijn theologische bijdragen, preken en meditaties te lezen.

Het symposium ‘Twee harten open’, dat op 5 april op de TUA gehouden werd n.a.v. het werk van prof. Kremer, heeft daar op een positieve manier aan bijgedragen. Vijf docenten homiletiek reflecteerden op mild-kritische wijze op Kremers werk. De gemene deler in alle bijdragen was de erkenning dat Kremer een theoloog is geweest die heeft leren luisteren naar het Woord. Dat is te merken in zijn theologische verwerking, die geestelijke herkenning oproept. De nalatenschap van Kremer heeft potentie in zich om te verbinden over kerkmuren heen. Dat bleek nog diezelfde dag bij de forumbespreking o.l.v. prof. dr. H.J. Selderhuis. Aan het begin van het symposium werd het verlangen uitgesproken dat de uitgave van Kremers Verzameld Werk een nieuwe impuls aan het gesprek over de prediking zou geven. De verrassende opbrengst van het symposium was de bereidheid om als docenten homiletiek elkaars preken te gaan bespreken. Op die wijze zou Kremers ideaal – consolidatie en uitbouw van de prediking – in vervulling kunnen gaan. Consolidatie, niet als het bewaren van een versteende traditie, maar als het bewaren van wat ook in deze eeuw onopgeefbaar is. En uitbouw, door in te gaan op de vragen van vandaag. Kremers nagedachtenis zij op die wijze tot zegen!  

Alfred van de Weg, promovendus aan de TUA en predikant van de Victorkerk in Apeldoorn

(hoofdfoto: RD)