Actueel

Blog: Reformierte Sommeruniversität over ,,Wir, hier, jetzt – bekennen dies!”

13 juni 2024

Reformierte Sommeruniversität over ,,Wir, hier, jetzt – bekennen dies!”

Velen van ons zijn bekend met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ze worden zondags behandeld of men gebruikt ze tijdens de catechese, maar in welke context zijn ze ontstaan? En wat is nu kenmerkend aan díe belijdenissen? En hoe staan gereformeerden eigenlijk tegenover belijden? Dit zijn zomaar een aantal vragen die eind mei/begin juni tijdens de Sommeruniversität in Siegen (Duitsland) werden behandeld. De TUA was medeorganisator van deze dagen.

Met negen studenten vanuit Nederland hebben wij ons aangesloten bij de conferentie. Dit keer dus over de belijdenisgeschriften. De sfeer met elkaar was goed. Er waren zowel theologiestudenten als predikanten en docenten. Dit zorgde voor leuke vragen tijdens de arbeitsgruppe (een voorbereidende ronde op de lezing) en ook na de lezing.

De lezingen waren grondig en kritisch van aard. Er werden veel vragen gesteld met betrekking tot de belijdenissen. Een voorbeeld: bij het NGB-artikel 12 wordt er gesproken over de schepping van de engelen en de val de duivel. Vragen die in de arbeitsgruppe naar voren kwamen: waarom wordt er zo uitvoerig gesproken over de engelen en de duivel? Wat zegt dat over de context? Is het een logische stap om daarover te beginnen? Etc.
Er werd ook nagedacht over de vraag: hoe zouden wij dit heden ten dage belijden? Kiezen wij dan voor dezelfde verwoording, of moeten we het toch anders aanvliegen?

Het kritische nadenken over de geschriften vond ik erg waardevol. Maar daarnaast was er ook ruimte voor ontspanning. Donderdagavond was er een mooi orgelconcert ingepland, waar wij werden verwend met stukken van verschillende componisten. Daarna hebben we een drankje genuttigd in de binnenstad van Siegen.

Een essentieel onderdeel van conferentiedagen in het buitenland is toch het mee-eten met de studenten daar, dus dat hebben we dan ook gedaan. De Duitsers zijn gewend in de avond brood te eten, dit zijn wij niet gewend, maar we hebben ervan kunnen genieten.

En mensen, zet de volgende datum alvast in je agenda: juni 2026 in Apeldoorn! Dus wees erbij en kom in contact met theologiestudenten uit andere landen en streken.

Matthijs van der Blom, bachelorstudent