Actueel

Blog: TUA-dag over ‘Vergeving’

15 januari 2019

TUA-dag over ‘Vergeving’

Vergeving is het onderwerp op de TUA-dag op 23 november 2018. De ontvangst in onze universiteit is meteen al vriendelijk en koffie en thee staan klaar. Professor Selderhuis concludeert bij begroeting dat er kennelijk veel behoefte is aan vergeving, gezien de grote opkomst.

In het middagprogramma worden vier invalshoeken gekozen, die worden uitgewerkt in drie referaten van veertig minuten en een korte impressie van een kwartier.

Professor Peels houdt een boeiende uiteenzetting over Vergeving in het boek Jeremia. Het Hebreeuwse woord ‘salach’ (vergeven) wordt specifiek in het Bijbelboek Jeremia gebruikt als oer-credo: Wie is God: Een vergevend God; God vergeeft graag; Hij verlangt ernaar. Maar Gods vergeving is niet goedkoop. Vergeving ontvangen vereist belijden van schuld.

Dr. Mulder neemt als basis voor zijn presentatie Romeinen 3:21-26. Paulus spreekt daar over het nú: een nieuwe situatie t.o.v. van het O.T. met het verzoendeksel als genoegdoening en vergeving. Nú is alleen door Jezus Christus verzoening te ontvangen.

Professor Kater is duidelijk in zijn betoog. ‘Ga heen in vrede, uw zonden zijn u vergeven’ (zondag 31 HC). In elke preek voor de Gemeente van Jezus Christus moet je het knarsen van de sleutel horen: er wordt een deur geopend of gesloten. Een eredienst moet altijd bestaan uit schuldbelijdenis en genadeverkondiging.  

Professor Huijgen laat bij het onderwerp ‘Vergeving in film en literatuur’ een indrukwekkend stukje zien uit de film Les Misérables. Indrukwekkend, omdat hier getoond wordt dat vergeven te maken heeft met geven. Kijk in de spiegel: wat leeft er in je eigen hart?

Na de maaltijd worden drie workshops ter keuze aangeboden. Professor De Muynck heeft als onderwerp ‘Vergeving in de christelijke opvoeding’, mw. Boerke bespreekt een preek van Luther over vergeving en dr. Steensma stelt ‘Vergeving in een genadeloze cultuur’ centraal. Boeiende onderwerpen, hoewel het ‘work’ in deze workshops wat meer door alle aanwezigen gedaan zou moeten worden, niet (bijna) alleen door de inleider.

Het was een goede bijeenkomst, leerzaam door alles wat geboden werd en leuk om andere broeders en zusters te ontmoeten in onze Theologische Universiteit.

Willie en Hans Aalderink, Veenendaal