Actueel

Blog 'Verandering van het hart, hoe werkt dat?'

1 oktober 2018

Verandering van het hart, hoe werkt dat?

Op de website van de TUA zag ik de aankondiging voor een studieconferentie van TUA en IZB over dit thema. De Dordtse Leerregels belijden dat de verandering van het hart, de wedergeboorte, met name onder en door de verkondiging van het Evangelie geschiedt. Dit thema raakte me, omdat ik zelf sinds mei als student met preekbevoegdheid dat Evangelie mag verkondigen. En daarbij is het mijn diepe verlangen dat de hoorders geraakt worden door het Woord. Maar besef ik tegelijkertijd dat de wedergeboorte helemaal het werk van Gods Geest is. Wat is dan mijn taak als prediker en hoe kan ik zó preken dat ik Hem niet voor de voeten loop?

Genoeg stof om mee te nemen naar deze conferentie die ik op 13 en 14 september jl. mocht bijwonen. Samen met 7 predikanten en nog een kerkelijk werker hebben we onder de bezielende leiding van dr. P. Visser (IZB) en prof. M.J Kater (TUA) over dit thema nagedacht. Ik hoopte in deze dagen zicht te krijgen wat er nodig is om in de preek een goede balans te vinden tussen de ruimte voor de Heilige Geest enerzijds en de verantwoordelijkheid van de mens wanneer het gaat om gelovig aanvaarden van Gods beloften anderzijds.

Ik heb zoveel mooie dingen gehoord dat een accurate samenvatting daarvan niet in deze blog zou passen. Maar een paar ‘highlights’ wil ik toch niet ongenoemd laten. Vanuit de ervaring en kunde van de cursusleiders zijn ons veel bevrijdende inzichten over de prediking aangereikt.

Deze hebben mij geraakt:

  • Als prediker moet je doen wat je kunt, maar God Zelf overbrugt de afstand van jouw woorden naar het hart van de hoorder.
  • Als prediker ben je getuige (van wat je hebt gehoord en gezien), mede-arbeider van God, priester (woorden van verzoening) en profeet (confronterende woorden).
  • De verandering van het hart begint bij het eigen hart van de prediker, je bent zélf je preek en moet in de verkondiging ook authentiek zijn.
  • Als prediker mag je vertrouwen op Gods verkiezing; dat maakt onbekommerd, want God doet wat Hij wil doen en wat Hij alléén kan doen.
  • Als prediker mag je het heil aanzeggen; de ervaring leert dat je zoveel mogelijk Gods eigen woorden moet gebruiken, want daar kan de Heilige Geest het meest mee.

Ik besef dat bovenstaande slechts  een zeer beknopte weergave is. Toch hoop ik hiermee iedereen te bemoedigen, die net als ik verlangt naar verandering van het hart van de hoorders onder de prediking. Opdat Gods Naam geheiligd worde, Soli Deo Gloria!

Anita van Kranenburg-Abbring
Masterstudent TUA /  Jongeren- en gezinswerker in Kruiskerk Arnhem (CGK/NGK)

Anita zit in het midden van de foto, tussen prof. dr. M.J. Kater en dr. P. Visser in (Foto's: RD, Anton Dommerholt).