Actueel

Blog: Waarheid, een kwestie van perspectief?

16 mei 2019

Waarheid, een kwestie van perspectief?

Wat is waarheid? Met die vraag van Pilatus hield de TUA-gemeenschap zich bezig tijdens de stille week. Van 16-18 april zaten we in Münster om vanuit verschillende invalshoeken over dit onderwerp na te denken.

We kennen die stad vooral uit de geschiedenis van de wederdopers die onder leiding van Jan van Leiden het koninkrijk Sions in Münster hadden gevestigd. De kooien aan de kerk herinneren ons aan het gewelddadige einde van die geschiedenis. Zo waarschuwt Münster ons voor de kracht en de kwetsbaarheid van waarheid en dat met de waarheid voorzichtig omgegaan moet worden.

Dat kwam ook naar voren in de lezing over Bonhoeffers Was heisst die Wahrheit sagen? De waarheid spreken kan alleen als men zich bewust is van de verbanden en relaties waarin men staat: je kunt niet zomaar altijd en overal tegen iedereen hetzelfde zeggen. In overige lezingen werden we door deskundige sprekers meegenomen naar de waarheid in filosofie, de muziek van de Evensongs, fictie, media, en de psyche. Waarheid heeft veel kanten en kan daarom voor allerlei doelen gebruikt worden.

Weten we nu na deze themadagen wat waarheid is? Ja en nee. Jezus zelf zei dat Hij de weg, de waarheid, en het leven is. Bovendien is Hij de levende waarheid, door Zijn opstanding met Pasen. Maar die waarheid krijgen we met al onze theologie niet in onze vingers. De waarheid komt van buitenaf naar ons toe, en kan niet verborgen blijven. Uiteindelijk kunnen wij ons niet tegen de waarheid verzetten, we kunnen ons er slechts voor inzetten (2 Kor. 13:8). Die waarheid laat zich niet dwingend opleggen, maar schakelt ons juist in. En daar sluit de TUA, met ‘denken om te dienen’ als haar slogan, nauw bij aan, ook tijdens de themadagen, juist in een andere context en op een andere manier. Daar hebben we dankbaar van genoten.

Harm Jan Holsappel, derdejaarsstudent