Actueel

Blog: Woorden van waarde voor kinderen

3 december 2018

Blog: Woorden van waarde voor kinderen

28 september jl. vond in het gebouw van Driestar educatief in Gouda het derde symposium ‘Kind en Geloof’ plaats. Een symposium waar ouders, ambtsdragers, kinderwerkers, leerkrachten en andere leidinggevenden in het jeugdwerk worden toegerust en bemoedigd om de Bijbelse opvoeding van kinderen vorm en inhoud te geven. Het thema dit jaar was ‘Woorden van waarde’. Het symposium bestond uit twee hoofdlezingen en diverse workshops.

Prof. dr. M.J. Kater opende het symposium met het lezen van een gedeelte uit Spreuken 2. Een van de opvallende aspecten uit dit hoofdstuk is de aanhef: ‘Mijn zoon, …’ Deze prachtige uitdrukking laat iets zien van de relatie die er is tussen opvoeder en kind. Een opvoeder mag opvoeden vanuit een liefdevolle relatie. Dat opvoeden is ook noodzakelijk. Prof. Kater: ‘Kinderen vragen vaak: “Papa, mama, mag het licht aan blijven?” Is dat ten diepste niet het appel dat kinderen op ons als opvoeders doen? “Mag het Licht aan? Want het is zo donker in de wereld.”’

Aansluitend aan de opening verzorgde Nieske Selles-ten Brinke de eerste van de twee hoofdlezingen. Zij liet zien hoe belangrijk het is om kinderen van jongs af aan woorden van waarde mee te geven en ‘in te scherpen’. Opvoeders van kinderen hebben de heerlijke taak om woorden, die zij zelf ook hebben ontvangen, door te geven aan kinderen. Die ingeprente woorden kan God ook in kinderharten brengen. Op heel praktische wijze liet zij zien hoe kinderen zich Bijbelteksten eigen kunnen maken.

Na de lezing werden er workshops verzorgd over verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan ‘woorden van waarde voor kinderen’. Aansluitend daarop stond er een uitgebreide maaltijd klaar.

De tweede hoofdlezing werd verzorgd door dr. A.J. Kunz. Hij kreeg de taak om uit te leggen wat de relevantie van de Dordtse Leerregels is met betrekking tot de geloofsopvoeding. Dr. Kunz: ‘Soms kan die vraag je bespringen: hoe kunnen onze kinderen God leren kennen in deze tijd? Vaak blijkt pijnlijk dat wij het helemaal niet in de hand hebben dat onze kinderen de Heere persoonlijk leren kennen. Daarin ligt de actualiteit van de Dordtse Leerregels: ons behoud hangt niet af van ons gedrag of dat soms ontroerende kindergeloof, maar alleen van God.’

Een leerzaam en verrijkend symposium, waarbij diepe inhoud en praktische handreikingen hand in hand gingen!

Aart Jongejan en Wibren Jonkers, bachelorstudenten