Actueel

Blog: Zweten in Zwartsluis tijdens de onderzoekstweedaagse

18 januari 2024

Zweten in Zwartsluis tijdens de onderzoekstweedaagse

Zet een kleine twintig man - inderdaad, het vrouwelijk element ontbrak - twee dagen bij elkaar om te brainstormen over de toekomst van het TUA-onderzoek. Dat levert heel wat op aan inzichten, gezamenlijkheid en gezelligheid. En soms werd er ook gewoon gezweet.

Waarom Zwartsluis? Waarschijnlijk omdat dat dicht bij Hasselt ligt. Prof. Herman Selderhuis kon dan ook bijna lopen naar hotel Zwartewater, waar de onderzoekstweedaagse van 11 en 12 januari plaatshad. Schaatsen had ook gekund: langs de weg tussen Hasselt en Zwartsluis was het ondergelopen weiland een prachtige schaatsbaan. Een enkeling bekende dat hij, had hij dat geweten, een uurtje eerder was gekomen om de schaatsen even onder te binden.

Maar schaatsen was er niet bij deze dagen; zelfs het wandelen kwam er wat bekaaid van af. Er moest ook zoveel besproken worden. Waartoe is de TUA op aarde? Welke plannen hebben de drie onderzoeksgroepen voor de periode 2024-2029? En wat zijn rode draden die door de verschillende plannen heenlopen?

Aan ideeën geen gebrek, zo bleek. De onderzoeksgroep Church History and Church Polity (CHCP) onder leiding van prof. Selderhuis had een stuk van maar liefst vijftien pagina’s aangeleverd. Vroege Kerk, Luther, Melanchthon, klassieke reformatorische theologie, puritanisme, verhouding kerkrecht en burgerlijk recht: waar wil deze groep níét mee aan de slag?

Het plan van onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) was drie keer zo klein maar niet minder ambitieus. Zowel vanuit de Bijbelse vakken als vanuit de systematische theologie willen de onderzoekers van Apeldoorn en Utrecht (voorheen TU Kampen) onder de noemer ‘Crucial commitment’ de tanden zetten in een spannend thema: Gods toewijding (‘commitment’) aan Zijn schepping, aan Zijn verkoren volk, aan zwakken en kwetsbaren, en de betekenis van die toewijding voor ons leven. Deelvragen genoeg, en discussiestof te over.

Vrijdagmorgen lag het plan op tafel van de laatste onderzoeksgroep: Formational practices. Opnieuw een fors document van zestien pagina’s. Er komen onder deze paraplu dan ook nogal wat disciplines samen: praktische theologie, christelijk onderwijs, missiologie en theologie & muziek. En al die ‘poten’ hebben de nodige noten op hun zang. Preken moeten bestudeerd, liturgische teksten geanalyseerd, over de praktijk van het pastoraat schrijft iemand een dissertatie, het gods- en mensbeeld van leraren vraagt aandacht, de theologie van het apostolaat moet beschreven, de cantates van Bach vragen om een grondige bestudering. Kortom, heel veel te doen bij Formational practices, wat hopelijk de begeerde output oplevert. Want dat is waarnaar bij de zesjaarlijkse onderzoeksvisitatie (ook) gevraagd wordt.

Uren van vergaderen - plenair en in groepjes - onder leiding van prof. Maarten Kater: dat vraagt om onderbreking. Die was er ook: de kopjes koffie - met zelfs een TUA-gebakje - vlogen eruit. En ook de onderbreking van lunch, aperitief en diner waren niet te versmaden.

Waartoe zo’n tweedaagse (voor het eerst in de geschiedenis van de TUA)? Had dat niet in Apeldoorn gekund? Nee, want dan mis je de dynamiek van het samen eten, het ‘hangen’ aan de bar tot in de late uurtjes (we zullen niet verklappen wie er het laatst z’n kamer opzocht), de ontmoeting aan het ontbijt. De gezamenlijke ochtendwijding ook, onder leiding van prof. Bram de Muynck, waarin een voorreformatorisch lied, een morgengebed uit de 16e eeuw en een cantate van Bach hand in hand gingen. Kortom, de gezamenlijkheid en gezelligheid.

Het levert dus wat op, zo’n meeting. Ook inhoudelijk: er moet namelijk een gezamenlijk thema uitgewerkt gaan worden. Wat dat is? Dat blijft nog even in de nevelen van de toekomst gehuld.

Dr. J. (Jaco) van der Knijff, docent liturgiek