Actueel

Deel 2.1 verschenen van de Acta van de Dordtse Synode

18 januari 2023

Deel 2.1 verschenen van de Acta van de Dordtse Synode

Na vele jaren hard werken door een internationaal team van deskundigen is deel 2.1 van de uitgave van de Acta van de Dordtse Synode verschenen. Dit deel kreeg te maken met de ontberingen van corona, de sluiting van bibliotheken en archieven, en vooral met het overlijden van een van de belangrijkste wetenschappers voor dit deel, dr. Joke Roelevink. Ondanks dit alles is een team van redacteuren erin geslaagd dit omvangrijke en belangrijke volume te voltooien en met trots werd het boek onlangs in Apeldoorn gepresenteerd. De verwachting is dat de volgende delen de komende jaren in een regelmatig tempo kunnen verschijnen.

Over het project

De Dordtse Synode van 1618/1619 was een van de belangrijkste kerkelijke vergaderingen in de geschiedenis van de gereformeerde traditie. Internationale afgevaardigden uit heel Europa namen hieraan deel en speelden een belangrijke rol bij de beoordeling van de remonstrantse leer en bij de vorming van de Dordtse Leerregels. De synode deed belangrijke uitspraken over andere onderwerpen, zoals zondagsviering, catechismusonderwijs en theologisch onderwijs. Gezien de blijvende wereldwijde historische betekenis van de Dordtse Leerregels en de Dordtse Kerkorde is het ontbreken van een kritische wetenschappelijke uitgave van het merendeel van de documenten van de synode een lacune in het onderzoek.

Dit deel 2.1 The Convening of the Synod of Dordt bevat alle correspondentie tussen de Staten-Generaal en de Europese centra die waren uitgenodigd om deel te nemen aan de synode. Voor het eerst zijn alle documenten samengebracht en kunnen ze in de verschillende oorspronkelijke talen worden bestudeerd. Engelse samenvattingen zijn opgenomen om toegang te geven tot deze kerkhistorische schatkamer.

De Johannes a Lasco Bibliotheek in Emden, een toonaangevend onderzoekscentrum voor de geschiedenis en theologie van het gereformeerd protestantisme, heeft het initiatief genomen om de Handelingen en documenten van de Dordtse Synode te bewerken en sinds enkele jaren heeft de Theologische Universiteit Apeldoorn de verantwoordelijkheid voor dit project overgenomen. De uitgave is georganiseerd als REFORC-project, met medewerking van andere instellingen en wetenschappers in Europa en Noord-Amerika, en wordt uitgegeven door Vandenhoeck &Ruprecht.

Komende delen

Vol. III: Doctrinal Deliberations and the Canons of Dordt, ca. 975 pp.; Vol. IV: Remonstrant Doctrinal Documents at the Synod, ca. 1000 pp.; Vol. V: Judgments of the Five Remonstrant Articles, ca. 850 pp.; Vol. VI: Later Sessions and Aftermath, ca. 900 pp.; Vol. VII: Remonstrant Reports on the Synod, ca. 1100 pp.; Vol. VIII: Reports of Foreign Delegates on the Synod, ca. 1000 pp.; Vol. IX: Reports of Dutch Delegates and Contemporary Letters, ca. 800 pp.

Gepubliceerde delen

Volume I, Acta of the Synod of Dordt
Volume II, Early sessions of the Synod of Dordt

Redactie

Don Sinnema, Christian Moser, Erik de Boer, Herman Selderhuis

Herman Selderhuis en Erik de Boer, twee van de redacteuren van de serie Acta et Documenta Synodi Nationalis Dordrechtanae (1618-1619), presenteren volume 2.1 aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.