Actueel

Dr. J.W.G. Meissner aangesteld als geassocieerd onderzoeker Praktische Theologie

25 januari 2023

Dr. J.W.G. Meissner aangesteld als geassocieerd onderzoeker Praktische Theologie

Een studie naar de verhouding van pastoraat en psychiatrie. Dat is de opdracht waartoe dr. Hans Meissner per 1 januari 2023 aan de TUA is aangesteld als geassocieerd onderzoeker.

Welk licht werpt het pastoraal-theologisch werk van John Sutherland Bonnell (1883-1992) op de betekenis van de psychiatrie voor wie geroepen is tot de uitoefening van pastoraat of geestelijke verzorging? Het gaat bij dit onderzoek in het bijzonder om de relatie tussen pastoraat en psychiatrie.

Meissner: ‘John Sutherland Bonnell zet met zijn Pastoral Psychiatry pastorale counseling neer als de vorm van pastoraat waarin pastoraat en psychiatrie in een zo goed als gelijkwaardig onderlinge verhouding staan, zelfs zo dat er door dit boek een discussie is geweest over de vraag om pastorale counseling tot een tak van de psychiatrische praktijk te maken. Het is zinvol om te bezien hoe hij hiertoe kwam, hoe hij zich daarover indertijd heeft verantwoord, hoe de betreffende verhouding zich christelijk wijsgerig doordacht kan worden, en wat vanuit gereformeerd praktisch theologisch perspectief de geldigheid van deze verantwoording voor vandaag is, of ook voor de hedendaags pastorale praktijk van belang zou kunnen zijn.’

Dr. Meissner studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden met specialisatie psychiatrie en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit en is als psychiater werkzaam bij GGZ Centraal. Hij wordt de derde geassocieerd onderzoeker aan de TUA, naast dr. G.J. Baan die onderzoek doet op het gebied van theologie en muziek, en dr. A. van der Knijff, die zich bezighoudt met de geloofsbeleving in christelijke gereformeerde preken.