Actueel

Elsevier: 2 maal goud voor de TUA

8 oktober 2019

Elsevier: 2 maal goud voor de TUA

De TUA-bachelor en -master staan beide op 1, elk in hun eigen categorie. Dat was eind vorige week de uitkomst van een vergelijkend onderzoek door weekblad Elsevier en onderzoeksbureau ResearchNed. Zij hebben alle Nederlandse bachelor- en masteropleidingen (zowel HBO als WO) onder de loep genomen, waarbij ze de oordelen van studenten analyseerden over hun eigen opleiding uit de periode 2014 tot en met 2018. Dat leverde zowel de bachelor als de master van de TUA een gouden medaille op.

Bachelor

De TUA-bachelor kreeg in de categorie Theologie en Religiewetenschappen een gedeelde 1e plaats toebedeeld, samen met de bachelor aan de RUG. Beide bachelors eindigden met een totaalscore van 81 van de 100 punten. In het bijzonder de inrichting van de opleiding (90 punten), de docenten (89 punten), de organisatie en communicatie (87 punten) en de toetsing (85 punten) werden door onze studenten zeer positief beoordeeld.
Niet alleen het oordeel over de opleiding werd vergeleken, ook het oordeel over de docenten in het bijzonder werd onder de loep genomen. Daarbij werd gekeken naar alle kleine WO-bachelors, met maximaal 217 inschrijvingen per stuk. In totaal gaat het dan om een groep van 102 onderzochte bachelors, waarbij de TUA-bachelor op de 3e plaats is geëindigd waar het gaat om de tevredenheid over de begeleiding door docenten. Als het gaat om het oordeel over de docenten in algemene zin, staan de TUA-docenten op plaats 12 van de 102.

Master

Ook de master op de TUA deed het goed en kwam met een totaalscore van 90 (van de 100) punten uit op de 1e plaats in de categorieën Theologie en Religiewetenschappen. In het bijzonder de organisatie en communicatie (97 punten), de toetsing (94 punten), de docenten (93 punten) en de inrichting van de opleiding (91 punten) van de TUA scoorden daarbij hoog.
Ook voor de master werd niet alleen het oordeel over de opleiding vergeleken, maar ook het oordeel over de docenten in het bijzonder werd onderzocht. Daarbij werd gekeken naar alle kleine WO-masters, met maximaal 59 inschrijvingen per stuk. In totaal gaat het dan om een groep van 86 onderzochte masters, waarbij de TUA-master tweemaal een 1e plaats inneemt: zowel bij het oordeel over de bekwaamheid en inzet van de docenten als hun bereikbaarheid kwam de TUA als beste uit de bus. Als het gaat om het oordeel over de docenten in algemene zin, staan de TUA-docenten op plaats 9 van de 86.
Ook de baanzekerheid van studenten, na het behalen van de TUA-master, is bekeken. Hiervoor werden 4 van de 5 sterren behaald.

Gouden medailles

Elsevier heeft zowel aan de TUA-bachelor als de -master een gouden medaille uitgedeeld. Om een gouden medaille te krijgen, moesten studenten de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld tevreden zijn over hun opleiding en daarnaast moest de opleiding alle drie de jaren bij de top horen. Dat is gelukt, en dat is goed nieuws!