Actueel

Elsevier geeft TUA gouden medaille

3 oktober 2022

Elsevier geeft TUA gouden medaille

De TUA-bachelor doet het goed in de ranglijsten. Eind vorige week verscheen Elsevier Beste Studies 2022. Hierin beoordeelt Elsevier de bachelors en masters van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Helemaal bovenaan in de categorie Theologie staat de TUA-bachelor, die dan ook een gouden medaille kreeg toebedeeld.

Onze bachelor werd gewaardeerd met een algehele score van 92+. De opleiding scoort op alle onderzochte onderdelen hoog, maar in het bijzonder op de onderdelen informatie vanuit de opleiding (100+), studie in het algemeen, inhoud van de opleiding en sfeer (alle drie een score van 100) en een 96 voor de docenten. Ook het percentage studenten dat opnieuw voor deze studie zou kiezen is met 96% zeer hoog.

 

 

Een kort overzicht van de scores van de TUA-bachelor:

Opleiding in het algemeen: 100
Inhoud opleiding: 100
Verworven algemene vaardigheden: 85
Voorbereiding arbeidsmarkt: 89+
Docenten in het algemeen: 96
Informatie vanuit de opleiding: 100+
Studiefaciliteiten: 85
Toetsing en beoordeling: 85
Studeerbaarheid: 78
Sfeer: 100
Percentage dat studie opnieuw zou kiezen: 96
Totaalscore voor ranglijst: 92+

We zijn dankbaar voor deze beoordeling, die ons aanspoort om continu te blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

De TUA-masters deden overigens niet mee in het onderzoek, omdat er verhoudingsgewijs te weinig studenten deelnamen voor een valide resultaat.