Actueel

Emeritaat en benoemingen

20 april 2022

Emeritaat en benoemingen

Gisteren (19 april 2022) heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken ‘op de meest eervolle wijze’ emeritaat verleend aan prof. dr. H.G.L. Peels. In de synode werd hij toegesproken door de voorzitter van zowel de synode als van het curatorium, ds. J.G. Schenau, en door de rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis. Het emeritaat gaat in op D.V. 1 februari 2023. Het afscheidscollege staat gepland voor vrijdagmiddag 27 januari. Prof. Peels is al vanaf 1987 verbonden aan de TUA: eerst als universitair hoofddocent voor de oudtestamentische vakken en vanaf 1992 als hoogleraar Oude Testament.

 

Ook heeft de synode ingestemd met de benoeming van dr. A. Versluis als universitair hoofddocent Oude Testament per 1 november 2022. Na toegesproken te zijn door ds. Schenau sprak dr. Versluis op zijn beurt de synode toe, waarbij hij aanhaakte op de woorden van zijn voorganger en leermeester prof. Peels.
Dr. Versluis is predikant in de CGK te Ede.

 

 

Als universitair docent Nieuwe Testament is J. van den Os MA benoemd. Per 1 juli aanstaande krijgt hij naast zijn aanstelling voor het promotieonderzoek een aanstelling van 0,5 fte als universitair docent. Van den Os is parttime als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Spijkenisse en werkt aan een dissertatie over de betekenis van wraak in het Nieuwe Testament.

 

Het College van Bestuur van de TUA geeft aan dankbaar te zijn voor de uitkomst van de besprekingen.