Actueel

Examenresultaten

3 september 2018

Examenresultaten

Op 31 augustus 2018 is het masterexamen met goed gevolg afgelegd door:

- J.J. (Joan) den Besten. Zijn scriptie had als titel ‘Godsdienstpedagogiek van de twijfel? Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar de rol van geloofstwijfel in het godsdienstonderwijs op de GSR in Rotterdam’. Joan ontving het predicaat ‘cum laude’.
- S.M. (Spencer) Buth. Zijn scriptie had als titel ‘Onbekend en onbemind? Een onderzoek naar de opvattingen van christelijke gereformeerde jongeren over de exclusiviteit van de weg tot behoud die in het christelijk geloof beleden wordt in het licht van de hedendaagse maatschap¬pelijke context en actuele theologische debatten hieromtrent.’
- R. (Roel) Koelewijn. Zijn scriptie had als titel ‘Efraïm, een fase die voorbij ging? Een onderzoek naar de plaats en functie van de stam Efraïm in de theologie van Rechters.’