Actueel

Geslaagd

7 januari 2019

Geslaagd 

Het masterexamen is met goed gevolg afgelegd door:

D. (Doohyeok) Jeong. Zijn scriptie had als titel ‘Dic Ecclesiae. Een onderzoek naar de uitleg van Mattheüs 18:15-17 bij Luther, Calvijn en Cajetanus in relatie tot hun exegetische methode’