Actueel

Geslaagd

23 mei 2019

Geslaagd

Het masterexamen is op 22 mei 2019 met goed gevolg afgelegd door:

- J. (Jeroen) van Limbeek. Zijn scriptie had als titel ‘Vertrouwd met God en Zijn Woord. Een onderzoek naar de aard en functie van de uitdrukking “staan in de raad van JHWH” in Jeremia 23’.