Actueel

Uitstel Inaugurele Oratie prof. dr. mr. W.A. Zondag

16 september 2021

Uitstel Inaugurele Oratie prof. dr. mr. W.A. Zondag

Helaas moeten wij u laten weten dat de bijeenkomst, waarin prof. dr. mr. W.A. Zondag zijn ambt zal aanvaarden als bijzonder hoogleraar ‘Kerk, recht en samenleving’ aan de leerstoel die aan de Theologische Universiteit Apeldoorn gevestigd is door de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, moet worden uitgesteld. De bijeenkomst stond gepland voor 22 september a.s. 

De vader van prof. Zondag is onlangs overleden. Dit betekent niet alleen een periode van afscheid nemen, maar er moet ook veel geregeld worden door de familie. Om die reden is op verzoek van prof. Zondag besloten de bijeenkomst uit te stellen naar november a.s. Wij hopen u hierover te zijner tijd nader te informeren.