Actueel

Keuzegids: TUA-master opnieuw topopleiding

8 maart 2018

Keuzegids: TUA-master opnieuw topopleiding

In de vandaag verschenen Keuzegids Masters 2018 heeft de TUA-master een goede beoordeling gekregen. Met 80 punten mag onze master naar de maatstaven van de Keuzegids, evenals de bachelor, opnieuw topopleiding genoemd worden. De TUA-master staat op de eerste plaats onder de beroepsgerichte masters.

Met name de toetsing, begeleiding en studeerbaarheid worden positief beoordeeld, met ++ aangeduid als behorend tot de sterke groep. Ook het studieprogramma, de docenten, de praktijkgerichtheid en de faciliteiten worden positief beoordeeld. Op geen van de onderzochte onderdelen scoort de master lager dan gemiddeld.

De Keuzegids licht toe: “De beroepsgerichte masters doen het zoals te verwachten valt goed op praktijkgerichtheid. Ook zijn de studenten over het algemeen tevreden over de begeleiding door de betrokken docenten. De enige topopleiding is van de TUA. Daar zijn de studenten tevreden over de toetsing en ze hebben er vertrouwen in dat ze zonder vertraging af kunnen studeren. Bij de TUA én de TU Kampen vinden ze de lessen bovendien interessant. Bij veel andere opleidingen is dat laatste een heikel punt.”

De Keuzegids Masters is een leesbare consumentengids met onder andere kwaliteitsoordelen over alle masters in het HBO en WO. Voor iedereen die zich wil oriënteren op mogelijke vervolgstudies kan de keuzegids helpen bij het kennismaken met verschillende masters en het onderling vergelijken op basis van kwaliteit.