Actueel

Leerstoel Christelijke Pedagogiek van Driestar naar TUA

9 juni 2021

Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

Besluit synode
De huidige bijzonder hoogleraar, prof. dr. A. de Muynck, zal benoemd worden als regulier hoogleraar. Het betreft een benoeming voor 0,5 fte. Dat heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken dinsdag 8 juni besloten. Naast hoogleraar aan de TUA blijft dr. A. de Muynck als lector ook verbonden aan Driestar educatief.

Dienstbaar aan samenleving
De leerstoel levert in de context van de praktische theologie een bijdrage aan de academische bezin­ning op vraagstukken die verband houden met opvoeding, vorming en toerusting in de drieslag van gezin, school en kerk. Daarbij is er specifieke belangstelling voor vormingsprocessen van sleutelfiguren in die verbanden, zoals ouders, ambtsdragers en professionals. De leerstoelhouder doet dit door een eigen aandeel te leveren in de wetenschappelijke theorievorming, gebaseerd op bronnenstudies en empirisch onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Behalve aan kerk en wetenschap wil de TUA met deze leerstoel ook dienstbaar zijn aan de huidige samenleving.

Continuering leerstoel
Rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis, vindt de pedagogische inbreng een belangrijke aanvulling op de aanwezige theologische disciplines en een versterking van het onderwijsaanbod van de TUA. De voorzitter van het college van bestuur van Driestar educatief, drs. L.N. Rottier, is blij met de continuering van de leerstoel en ziet met belangstelling uit naar een verdere samenwerking.