Actueel

Nieuw in de webshop

23 maart 2023

Nieuw in de webshop

Er zijn enkele titels toegevoegd aan de webshop: de Apeldoornse Studie Gods missie – onze agenda? en het tweedelige Verzameld Werk van prof. W. Kremer.

Gods missie – onze agenda?

Wat is de plaats van de kerk in het heilsplan en het heilshandelen van God? Dat is het thema dat centraal staat in deze Apeldoornse Studie. Over dit thema zijn diepe dingen te zeggen.
In Gods heilshandelen is de kerk (of liever: de gemeente van Christus) een instrument in Gods hand. God werkt het heil uit in de wereld en schakelt daarbij de kerk in. Dat bepaalt de identiteit van de kerk.
Daarbij komt de vraag op of de kerk zich dat ook altijd bewust is, en meteen ook, of ze zich daarnaar gedraagt. 
In deze studie zoomt de auteur in op de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarbij wordt onderzocht hoe deze kerken zijn omgegaan met deze identiteit van de kerk. 

(Een belangrijk deel van) het proefschrift dat de auteur (dr. J. van 't Spijker) over deze thematiek schreef, en het symposium dat de Theologische Universiteit Apeldoorn in samenwerking met Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken op 14 juni 2022 naar aanleiding van dit proefschrift heeft georganiseerd, vormen het uitgangspunt voor deze studie. 

Het boek is voor 12,50 euro te bestellen in de webshop

Priesterlijke prediking – verzameld werk van prof. W. Kremer

W. Kremer (1896-1985) diende de Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant en als hoogleraar homiletiek. Hoewel hij geen homiletiek schreef, heeft hij een generatie predikanten gevormd. Een van zijn thema’s was het geven van geestelijke leiding in de prediking. Zijn werk wordt nog altijd gebruikt aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk.
Deze uitgave is een vermeerderde editie van de eerdere uitgave van Priesterlijke prediking en bevat het verzameld werk van Kremer. Daaraan zijn toegevoegd een biografie door ds. J. Westerink en een studie naar Kremers opvattingen over geestelijke leiding in de prediking door drs. Folkers.

Het verzameld werk verschijnt in twee delen (de Geschriften en de Preken en meditaties).

 

De twee delen samen zijn voor 25 euro te bestellen in de webshop.
De opbrengst hiervan is bestemd voor de verbouwing van de TUA.