Actueel

Nieuws van het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

6 september 2021

Nieuws van het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

  • Het ReCePP heeft sinds kort een logo! U hebt het bovenaan deze pagina al zien staan.

  • Alexander Kooiman heeft stage gelopen aan het ReCePP. Zie hier zijn impressie.

  • Er zijn twee nieuwe blogs verschenen, dit keer over de Nadere Reformatie. Zie https://puritanismblog.wordpress.com/. Bijdragen zullen in de toekomst eens per maand verschijnen.

  • De Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) organiseert Najaar 2021 twee interessante activiteiten:

    - Congres over ‘De piëtistische visie op epidemieën in de Nederlanden’. Hoe duidden piëtisten in de Noordelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd epidemieën en hoe gingen zij om met kerkgang en pastoraat in zulke tijden? Het congres vindt plaats op D.V. zaterdag 25 september 2021 te Linschoten. Zie http://www.ssnr.nl/congres-nadere-reformatie
    - Een wintercursus op zes zaterdagen van november 2021 t/m februari 2022 over ‘Geestelijke leiding van puriteinen’. Locatie: Veenendaal. Zie http://www.pietasonline.nl/wintercursus-nadere-reformatie