Actueel

Onderzoek naar jongeren in de kerk

15 november 2021

Onderzoek naar jongeren in de kerk

Een onderzoek naar de binding van jongeren aan de kerk. Daar zijn de christelijke gereformeerde jeugdbonden LCJ en CGJO de afgelopen jaren mee bezig geweest, in samenwerking met de vakgroep Praktische Theologie van de TUA. Een eerste onderzoek is inmiddels gepubliceerd.

In verband hiermee hebben de beide jeugdbonden onlangs de website www.bindingaandekerk.nl gelanceerd. Het is de bedoeling dat deze website komende jaren zal groeien, naarmate er meer onderzoek is gedaan. Men richt zich op de binding van jongeren aan de kerk, de betekenis en relevantie van de kerk in het leven van jongeren en de rol van de peergroep hierbij (de groep waarmee de jongere zich verwant voelt). 

Het eerste onderzoek van het project is inmiddels afgerond en geeft antwoord op twee onderzoeksvragen: Hoe bereiken we alle jongeren in de gemeente? En hoe kunnen kerken daarvoor worden toegerust? De jeugdbonden hebben individuele jongeren en groepen jongeren geïnterviewd en TUA-student Rick Schreur heeft als bachelorscriptie een literatuurstudie toegevoegd. De analyse, bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn te vinden op www.bindingaandekerk.nl

TUA-promovenda Anja Moesker is momenteel bezig met een onderzoek naar (onder meer) hoe ouders de kerkverlating van hun kinderen ervaren en wat de ervaringen zijn van kerkverlaters zelf. Daarnaast wordt onder supervisie van prof. De Muynck ook door twee andere promovendi gewerkt aan onderzoek naar kerkbinding en religieuze socialisatie.

Via de hierboven genoemde nieuwe website hopen de jeugdbonden de uitkomsten van de onderzoeken te delen en vruchtbaar te maken voor de achterban, o.a. door middel van video’s en handreikingen aan kerkenraden, die gedownload kunnen worden.