Actueel

Ontwerp gereed voor master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’

24 februari 2020

Ontwerp gereed voor master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’

Op veler verzoek start D.V. in september 2020 een nieuwe master aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie (HGT)’ is in deeltijd te volgen.

Het programma van 60 studiepunten richt zich op twee doelgroepen. Allereerst bachelorstudenten die hun studie theologie met een relevante maar korte master willen vervolgen. Daarnaast is de master speciaal interessant voor wie werkzaam is in zorg, onderwijs, kerk, dienstverlening, media etc. en op zoek is naar relevante verdieping.

De rijkdom van de gereformeerde theologie heeft zeggingskracht voor alle aspecten van het leven. In de master HGT worden verschillende disciplines van de gereformeerde theologie bestudeerd. De student oefent zich daarnaast om theologische vraagstukken in de eigen (toekomstige) professionele context zelfstandig en op adequate wijze te actualiseren. Persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van praktijkvraagstukken is daarbij een speerpunt. 

Het studieprogramma bestaat uit enkele vaste onderdelen en keuzemodules (over ‘Christelijke wijsheid in praktijken van leiderschap’, 'Bijbellezen in de 21e eeuw' en ‘Vrijheid, recht en gerechtigheid’). De 60 EC tellende master kan in bijvoorbeeld 2 of 4 jaar gestudeerd worden.

Om deel te kunnen nemen aan dit masterprogramma is minimaal een WO-bachelor nodig als vooropleiding. Dit hoeft niet per se een theologische bachelor te zijn.

Prof. Arnold Huijgen, decaan van de nieuwe master: "De TUA is blij en dankbaar dat deze stap gezet kan worden. Onze bachelorstudenten vragen al langer naar een compactere master dan de huidige driejarige master, omdat ze graag in Apeldoorn blijven. Bovendien blijkt uit arbeidsmarktonderzoek dat er veel behoefte is aan een stevige maar compacte masteropleiding theologie, ook in deeltijd. We zijn enthousiast over de inhoud van de nieuwe master en zien ernaar uit studenten in deze master te begroeten."

Informatie over o.a. de opzet van de master HGT staat elders op deze website. Zie ook deze flyer

Op dit moment loopt het accreditatieproces voor deze nieuwe master nog. We hopen dit in mei/juni 2020 af te ronden met de NVAO en bij een positief resultaat zal de opleiding van start gaan D.V. september 2020. Voorlopige inschrijving is al mogelijk.