Actueel

Ontwikkelgesprek onderwijsvisitatie

2 november 2020

Ontwikkelgesprek onderwijsvisitatie

In 2019 zijn de bachelor- en 3-jarige masteropleiding in het kader van de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen.

Het accreditatiebesluit en het visitatierapport staan op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (www.nvao.net). Onderdeel van het visitatiebezoek is het ‘ontwikkelgesprek’, een gesprek dat de opleiding met het panel voert over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief.

Hier kunt u het verslag van het ontwikkelgesprek raadplegen.