Actueel

Opname en tekst afscheidscollege prof. dr. H.G.L. Peels

31 januari 2023

Opname en tekst afscheidscollege prof. dr. H.G.L. Peels

De Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft met ingang van 1 februari 2023 op de meest eervolle wijze emeritaat verleend aan prof. dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude Testament. Van 1987-1992 was hij universitair hoofddocent oudtestamentische vakken aan de TUA, waar hij in 1992 promoveerde op een proefschrift over de wraak van God in het Oude Testament. In hetzelfde jaar werd hij door de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken benoemd tot hoogleraar Oude Testament. Deze leerstoel heeft hij sinds 1993 bekleed.

Vrijdag 27 januari 2023 gaf hij zijn afscheidscollege. De titel hiervan was: ‘Dan raak Ik diep bewogen...’ Onze beelden van God en het Godsbeeld van Jeremia

Prof. Peels werd daarna toegesproken door prof. dr. M.J. Kater (rector) namens het college van hoogleraren en de docenten, drs. A. van de Bovekamp namens het curatorium, dr. A. Versluis namens de (oud-)promovendi, H.J. Ymker (pretor) namens de (oud-)studenten, Peter Gorter namens uitgeverij KokBoekencentrum, die het eerste exemplaar van het door prof. Peels geschreven boek Storm over de wereld. De volkenprofetieën in het boek Jeremia aanbood, Heon Soo Kim, die een door prof. Peels geschreven en in het Koreaans vertaald boek aanbood, en tot slot door de burgemeester van Epe, dr. T.C.M. Horn, waarbij prof. Peels werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De drukbezochte plechtigheid, die plaatsvond in de Grote Kerk te Apeldoorn, werd opgeluisterd met bijdragen van de TUA-cantorij onder leiding van Maarten Koopman.

Een opname van deze bijeenkomst is hier na te luisteren
Tevens kan voor € 5,- (incl. verzendkosten) een gedrukt exemplaar worden besteld in onze webshop (op = op).