Actueel

Preekconsent verleend

21 februari 2022

Preekconsent

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 16 februari 2022 preekconsent is verleend aan:

De HEERE stelle hen in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hen daartoe met Zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,

ds. J.G. Schenau, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris