Actueel

Programma bekend conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag'

11 februari 2019

Programma bekend conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag'

De Theologische Universiteit Apeldoorn, het Hersteld Hervormd Seminarie en de leerstoel Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseren op 10 mei 2019 een conferentie over de betekenis van de theologie van Dordt voor de kerk vandaag

Doel van de conferentie is in beeld te krijgen wat de relevantie is van de besluiten van Dordt zoals die met name in de Leerregels tot uitdrukking komen.

Inmiddels is het programma voor de conferentie bekend.

Dit, en verdere informatie, is hier te vinden.