Actueel

ReIReS officieel gelanceerd in Bologna

17 april 2018

ReIReS officieel gelanceerd in Bologna

De kick-off meeting van het door Horizon 2020 gesubsidieerde project "Research Infrastructure on Religious Studies" (ReIReS) vond op 7 en 8 maart jl. plaats in Bologna. Deelnemers van twaalf Europese instellingen uit zeven landen kwamen bij elkaar om te spreken over de projectorganisatie, om te leren hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en om inzicht te krijgen in de verdere ontwikkeling van het project.
 
ReIReS is een startende community met als doel een unieke en baanbrekende onderzoeksinfrastructuur te realiseren voor religiestudies binnen het Europese onderzoeksgebied.

In de visie van de twaalf instellingen speelt religie een centrale rol in de huidige Europese samenleving. Gedeelde kennis en academische reflectie kunnen een vreedzaam samenleven stimuleren en religieus analfabetisme vermijden. Daarom zijn goede onderzoeksinstrumenten van groot belang. ReIReS biedt grensoverschrijdende en virtuele toegang tot de belangrijkste bronnen op het gebied van religiestudies en tot de middelen deze bronnen te gebruiken. Dit aanbod is uniek, omdat het data van grote Europese onderzoeksinstellingen combineert, waardoor kennis wordt aangeboden die van groot belang is, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor besluitvormers. Jonge wetenschappers zullen worden getraind in het gebruik van deze hulpmiddelen voor hun onderzoek. Daarnaast zal het project werken aan impact op de Europese samenleving als geheel, omdat het ook gericht is op het bevorderen van kennis en innovatie in het begrijpen van de interreligieuze samenleving.

De tweedaagse meeting bestond uit drie onderdelen: het opzetten van besluitvormende organen, adviesorganen en uitvoerende organen van ReIReS; de presentaties van de verschillende workpackages; en de technische en administratieve afspraken die nodig zijn om het project goed uit te voeren.

Het consortium van deelnemende instellingen is als volgt samengesteld:
1. Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Italië.
2. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Bulgarije.
3. Katholieke Universiteit Leuven, België.
4. Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Italië.
5. Universiteit Hamburg, Duitsland.
6. Universiteit Warschau, Polen.
7. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Duitsland.
8. École Pratique des Hautes Études, Frankrijk.
9. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Duitsland.
10. Brepols Publishers NV, België.
11. Stichting Refo500, Nederland.
12. Theologische Universiteit Apeldoorn, Nederland.

Bij het project zijn 5 partners van Refo500 betrokken, waaronder de Theologische Universiteit Apeldoorn. De taak van Refo500 is het verzorgen van de communicatie over het project en de resultaten ervan, alsmede het opstellen van een exploitatieplan. De TUA is verantwoordelijk voor de training van wetenschappers in de omgang met digitale bronnen en zal daartoe cursussen ontwikkelen die aan verschillende Europese universiteiten worden gegeven.

ReIReS is in februari 2018 begonnen en heeft een looptijd van drie jaar. Het project heeft subsidie ontvangen van Horizon 2020 via de Grant Agreement No 730895. Horizon 2020 is het grootste Europese subsidieprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie.

Ga voor meer informatie over het project naar www.reires.eu.