Actueel

RESILIENCE breidt uit met de Universiteit van Ljubljana als waarnemer

16 maart 2023

RESILIENCE breidt uit met de Universiteit van Ljubljana als waarnemer

Op dinsdag 14 maart is tijdens een feestelijke en officiële bijeenkomst een contract ondertekend tussen de Universiteit van Ljubljana en RESILIENCE, waardoor de universiteit de status van waarnemer bij RESILIENCE krijgt. Daarmee is de Universiteit van Ljubljana de eerste instelling die deze status krijgt binnen de infrastructuur voor religiestudies waar ook de TUA in participeert.

Status van waarnemer

De status van waarnemer houdt in dat de Universiteit van Ljubljana bepaalde voorrechten krijgt, zoals informatie over de ontwikkelingen in het project, toegang tot middelen, deelname aan de algemene vergadering, enz. Beide partijen bespraken ook meer in detail hoe een samenwerking binnen RESILIENCE eruit kan zien. De integratie van Sloveense digitale projecten inzake religiestudies ligt bijvoorbeeld voor de hand.

Eerste waarnemer

Met de ondertekening van de overeenkomst verwelkomt het consortium haar eerste waarnemer. Voor RESILIENCE betekent de toetreding van de Universiteit van Ljubljana een uitbreiding van het consortium in een land dat nog niet vertegenwoordigd was onder de partners. Het opent ook perspectieven voor toekomstige samenwerking. Het is de bedoeling dat de Universiteit van Ljubljana andere Sloveense instellingen (Science and Research Centre Koper, Alma Mater Europaea ISH en Alma Mater Europaea ECM) gaat leiden bij de opbouw van een zogenaamde nationale hub voor RESILIENCE. Het zal een coördinerende rol op zich nemen, die door de Sloveense regering wordt erkend.

Toekomst van religiestudies in Slovenië

Prof. Janez Vodičar, decaan van de faculteit theologie van de Universiteit van Ljubljana, gevraagd hoe hij de toekomst van godsdienstwetenschappen in Slovenië ziet in het kader van RESILIENCE: "Ik zie een toekomst in Slovenië waarin we verschillende benaderingen van religie in Slovenië samenbrengen en waarin we beter kunnen samenwerken voor goede oplossingen in onze samenleving."

Prof. Herman Selderhuis (TUA), lid van de uitbreidingscommissie van RESILIENCE: "Uniek aan de deelname van de Universiteit van Ljubljana is dat zowel de overheid als de academische instellingen hun steun en hun expertise inbrengen. Voor RESILIENCE is dit een zeer belangrijke stap voorwaarts."

TUA's eerste contacten in Slovenië

Voor de TUA is dit het eerste contact met theologische instellingen in Slovenië. Het gaat hier om instellingen die vanwege hun geschiedenis en hun positie t.o.v. de overheid en andere universiteiten interessante gesprekspartners voor de TUA zijn.

Lees hier meer over de TUA en RESILIENCE.

Prof. Herman Selderhuis feliciteert prof. Janez Vodičar met de status van waarnemer binnen RESILIENCE.