Actueel

Samenwerking met Greenwich School of Theology (GST)

3 oktober 2019

Samenwerking met Greenwich School of Theology (GST)

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) gaat samenwerken met de Greenwich School of Theology (GST) in Engeland. Doel van de samenwerking is promovendi op te leiden en te begeleiden naar hun promotie. GST is een onafhankelijk privé-instituut, dat sinds 1958 masteropleidingen op afstand aanbiedt, op het gebied van theologische en religieuze vakken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een promotiestudie te doen, waarbij GST tot nu toe samenwerkte met de North-West University in South Africa. Vanaf 1 oktober 2019 gaan de promotietrajecten verder onder de gezamenlijke vlag van GST en TUA. Met deze constructie blijft de mogelijkheid bestaan om het internationale netwerk dat GST in de afgelopen jaar heeft opgebouwd promotietrajecten aan te bieden ten dienste van de kerk en theologie.

Zowel de TUA als de GST zijn verheugd en dankbaar over de samenwerking. Prof. dr. Herman Selderhuis, rector TUA: ´De overeenkomst met GST sluit goed aan bij de uitwerking van onze plannen en geeft de TUA een extra-mogelijkheid de wetenschappelijke beoefening van theologie te versterken´. Prof. Dries du Plooy,  voorzitter van de Board of Directors of GST:  ‘Die ooreenkoms is beslis tot voordeel van beide inrigtings en behoort by te dra tot die beskikbaarstelling van teologie aan soveel meer mense’.

Over Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA):

Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn wordt een zesjarige studie theologie aangeboden. In de opleiding staat de wetenschappelijke kwaliteit, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting, centraal. De universiteit gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en zet zich in voor de (wetenschappelijke) gereformeerde theologiebeoefening. Naast het opleiden van predikanten en theologen wil de TUA een bijdrage leveren aan het doordenken van sociaal-culturele kwesties die spelen in de samenleving van vandaag en theologische vraagstukken in en buiten de kerk. Daarmee is de TUA een wetenschappelijk instituut dat aan kerk en samenleving dienstbaar wil zijn. De TUA biedt naast de bachelor- en masteropleiding ook promotietrajecten aan op het terrein van theologie.

Over Greenwich School of Theology (GST):

Greenwich School of Theology (GST) werd in 1958 opgericht als een onafhankelijke, niet-confessionele instelling. Oorspronkelijk bood de school in de VS innovatieve afstandsonderwijsopleidingen aan als Geneva Theological College, maar later werd het werk van de school in het Verenigd Koninkrijk voortgezet op initiatief en met het doorzettingsvermogen van wijlen Sir Rupert Judge en wijlen professor Byron Evans. De GST heeft een onafhankelijke raad van bestuur, docenten, examinatoren en externe examinatoren in stand gehouden en blijft studenten van alle achtergronden toegang bieden tot uitmuntendheid in de academische studie van theologische en religieuze vakken.