Actueel

Synodebesluiten m.b.t. de TUA

30 september 2020

Synodebesluiten m.b.t. de TUA

Gisteren, dinsdag 29 september, vergaderde de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te Nunspeet. Onder andere stonden onderwerpen aangaande de TUA op de agenda. De synode heeft ingestemd met enkele voorstellen. Zo is het vierde ambt van hoogleraar afgeschaft. De hoogleraren aan de TUA hebben niet langer een afzonderlijk ambt. Een ander belangrijk besluit is dat hoogleraren niet noodzakelijk CGK-predikant hoeven te zijn. Daardoor komt er ruimte om onder bepaalde voorwaarden hoogleraren van buiten de CGK te benoemen.
Deze besluiten passen in de ambitie van de verbreding naar andere kerken, zoals opgenomen in het instellingsplan.

Verder is, met enkele kleine aanvullingen, het aangepaste TUA-reglement aangenomen. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur worden hierin meer expliciet verwoord. Via het Curatorium en de Raad van Toezicht blijft de bestuurlijke band met de CGK in stand.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de synode ons hiermee geeft.