Actueel

TUA ontvangt oude Torahrol

13 april 2022

TUA ontvangt oude Torahrol

Apeldoorn, 7 april 2022 – Een bijzonder moment tijdens de docentenvergadering op de TUA op dinsdag 5 april jongstleden: met grote voorzichtigheid werd een groot, rond pakket geopend, waaruit een oude Torahrol tevoorschijn kwam. Deze rol is de universiteit geschonken door het Amerikaanse God’s Ancient Library.

God’s Ancient Library is een instelling van het Amerikaanse echtpaar Ken en Barbara Larson. Zij hebben inmiddels bijna honderd Torahrollen geschonken aan seminaries, universiteiten, musea en dergelijke, zowel in Noord-Amerika als elders ter wereld. Zij willen deze Torahrollen, die pasul zijn (ongeschikt voor gebruik in de eredienst), langs deze weg als het ware een nieuw leven geven. De rol die de TUA kreeg, is door hen aangeschaft bij de Ben David Collection te Jeruzalem, de grootste private verzameling van Torahrollen wereldwijd.

De rol is pasul verklaard reeds lang vóór de verwoestingen door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, en heeft de tijden overleefd doordat de rol als zijnde niet-kosher ergens in een geniza bewaard werd (een rommelkamer bij een synagoge, waarin oude pasul manuscripten bewaard worden). De rol is door vluchtelingen meegenomen naar Israël en daar verkocht aan de Ben David Collection in 2010. In 2019 hebben de Larsons daar deze Torahrol aangeschaft. Zij schreven aan de TUA:
“This Torah is a vibrant testimony to a living tradition. It speaks to God’s care for His people and for His Word. The Torah has survived the darkest chapter of modern history, the horrors of the Holocaust. It is a living memorial to the loving commitment of those who wrote it, cared for it and read it over the past two centuries. It is hoped that the scroll will find a new community of faith with the ministry at your seminary.”
(Nederlands: “Deze Torah is een levendig getuigenis van een levende traditie. Het spreekt van Gods zorg voor Zijn volk en voor Zijn Woord. De Torah heeft het donkerste hoofdstuk van de moderne geschiedenis, de verschrikkingen van de Holocaust, overleefd. Hij is een levend gedenkteken van de liefdevolle inzet van hen die hem de afgelopen twee eeuwen hebben geschreven, verzorgd en gelezen. We hopen dat de boekrol een nieuwe geloofsgemeenschap vindt met de bediening op uw seminarie.”)

De uit het eind van de negentiende eeuw stammende boekrol bevat de gehele Torah (dus de Bijbelboeken Genesis tot en met Deuteronomium). De universiteit gaat de perkamenten rol voorzien van houten stokken en een houten ‘kast’, zodat hij in alle zorgvuldigheid gebruikt kan worden. Het betreft immers een kostbaar bezit dat voorzichtig en respectvol behandeld moet worden! Als alles gereed is, zal de rol worden gebruikt bij de colleges Hebreeuws en de colleges Exegese (Bijbeluitleg) Oude Testament, bijvoorbeeld door de studenten de tekst ook uit de Torah-rol te laten lezen, wat een hele uitdaging voor hen is, omdat de tekst ongevocaliseerd is, dus niet voorzien van klinkertekens.

De TUA is God’s Ancient Library dankbaar voor de geschonken rol en hoopt er in alle zorgvuldigheid vruchtbaar gebruik van te gaan maken.

Prof. Peels werpt een blik in de ontvangen Torahrol.