Actueel

TUA ontwikkelt nieuwe master 'Herbronning Gereformeerde Theologie'

21 november 2019

TUA ontwikkelt nieuwe master 'Herbronning Gereformeerde Theologie'

De Theologische Universiteit Apeldoorn heeft een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding theologie. De Minister van Onderwijs heeft een positief besluit genomen op de aanvraag daartoe. De tweejarige deeltijdmaster wordt nu verder ontwikkeld en voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Het is de bedoeling dat de nieuwe masteropleiding in september 2020 van start gaat.

De nieuwe master is opgezet met het oog op herbronning van de gereformeerde theologie voor hedendaagse vraagstukken. Tekst, traditie en toepassing zijn de sleutelwoorden. De Bijbelse teksten worden met het oog op de 21e eeuwse context gelezen. De theologische traditie wordt belicht met het oog op de relevantie vandaag. In pedagogische en theologische praktijken wordt naar christelijke wijsheid gezocht.

Prof. Arnold Huijgen, decaan van de nieuwe master: "De TUA is blij en dankbaar dat deze stap gezet kan worden. Onze bachelorstudenten vragen al langer naar een compactere master dan de huidige driejarige master, omdat ze graag in Apeldoorn blijven. Bovendien blijkt uit arbeidsmarktonderzoek dat er veel behoefte is aan een stevige maar compacte masteropleiding theologie, ook in deeltijd. We zijn enthousiast over de inhoud van de nieuwe master en zien ernaar uit, studenten in deze master te begroeten."

Momenteel heeft de TUA een bacheloropleiding van 180 EC en een masteropleiding van 180 EC, beide voltijds. De beoogde deeltijdmaster van 60 EC is daarop een welkome aanvulling. De TUA blijft werken aan uitbreiding van het onderwijsportfolio.